Koerden in Europa

Eind vorig jaar maakte de Belgische rechter een voorlopig einde aan een zaak tegen 35 Koerden. Al in 2010 klaagde de Belgische officier van justitie hen – op aandringen van Turkije – aan voor hun deelname aan de Koerdische beweging PKK. Ook werden zij verdacht van het ronselen van leden voor de beweging.

De PKK staat te boek als een terroristische organisatie en iedere vorm van steun daaraan is in België strafbaar. Maar zeven jaar na de aanklacht concludeerde de rechtbank in Brussel dat van terrorisme alleen in vredestijd sprake kan zijn. En omdat Ankara in Oost-Turkije een gewapende strijd voert met de Koerden‚ geldt in dit geval alleen het oorlogsrecht. De Belgische terrorismewetgeving is daardoor niet van toepassing.

Opsteker
Daarmee verwees de Belgische rechter de aanklacht naar de prullenbak. En dat is een opsteker voor veel Turkse Koerden. Zelfs als daar geen enkele aanleiding voor is‚ bestempelt Turkije de Koerden als terroristen. De Turkse regering voert al jaren druk uit op EU-landen om Koerden te vervolgen vanwege terrorisme. Nu de Belgische rechter niet gevoelig bleek te zijn voor die druk‚ hopen de Turkse Koerden dat andere rechtbanken in Europa zich ook minder zullen aantrekken van de beschuldigingen uit Turkije.

Ook ik hoop dat van harte‚ maar het is nog maar de vraag. Het Belgische vonnis bevat namelijk een wat vreemde juridische constructie. De aanklacht ging over feiten die overwegend in België gepleegd zouden zijn. Zoals bekend is het vrede in België en het is dan ook wonderlijk dat de rechter vindt dat het oorlogsrecht zou moeten gelden. Ik kan me niet voorstellen dat de rechter ook zo zou hebben geoordeeld als het was gegaan over een gewelddadige Koerdische actie op Belgisch grondgebied.

Vage aanklacht
De rechter heeft de verdachten nu ontslagen van rechtsvervolging. Maar wellicht hadden ze er meer aan gehad als de rechter hen had vrijgesproken van deelname aan een terroristische groepering. Dan zou het oordeel zijn geweest dat een vage aanklacht als deze onvoldoende grond is voor de verdenking van terroristische activiteiten.

Intussen is het Belgische openbaar ministerie in hoger beroep gegaan. In juni volgt de beslissing van de hogere rechter. Hoe deze ook uitvalt‚ het wordt een belangrijke mijlpaal voor de Koerden in Europa.

Eerder geplaatst in: Wordt Vervolgd, maandblad over mensenrechten, juni 2017

Over de auteur

Frederiek de Vlaming werkt bij de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam, afdeling Internationaal Strafrecht. Zij promoveerde in 2010 op een proefschrift over het beleid van de aanklager van het Joegoslavië Tribunaal. Zij was onder meer werkzaam bij Amnesty International en UNHCR en is nu directeur van de Nuhanovic Foundation, een stichting die via rechtszaken wil bijdragen aan rechtsherstel voor oorlogsslachtoffers.
Andere bijdragen door

29

05 2017

Your Comment


Over De Zaak

Weblog over rechtszaken met internationale dimensies, waaronder zaken van het Internationaal Strafhof en andere internationale gerechtshoven.

 

De Zaak draait op WordPress MU. Gebaseerd op Yashfa ver. 1.7 door WP GPL
Entries (RSS) and Comments (RSS).